به شرکت روان مد تجهیز خوش آمدید!

آدرس: ایران، تهران، اشرفی اصفهانی، مرزداران پلاک ۱۹۸، طبقه اول، واحد ۸

تلفن: 09214728266 - 91693236(021)

ایمیل: info@ravanmed.com

مقالات نوروفیدبک

در سال های اخیر، نوروفیدبک به عنوان یک ابزار آموزشی شناختی برای بهبود مغز مورد استفاده قرار گرفته است توابع برای اهداف بالینی یا تفریحی. این مبتنی بر ارائه شرکت کنندگان است

نوروفیدبک تکنیکی است که هدف آن آموزش تنظیم یک پارامتر مغزی اندازه گیری شده توسط یک رابط فنی برای تعدیل فعالیت های مغز و شناختی مرتبط با او است.

درمان‌های سنتی کنونی برای ADHD محدودیت‌های جدی از نظر نگهداری طولانی‌مدت دارد، ما یک مرور کلی از شواهد علمی در مورد اثربخشی نوروفیدبک ارائه می دهیم.

Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta‑analysis

Abstract

Neurofeedback (NF) has gained increasing interest in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Given learning principles underlie NF, lasting clinical treatment effects may be expected

Efficacy of bio- and neurofeedback for depression: a meta-analysis

Abstract

For many years, biofeedback and neurofeedback have been implemented in the treatment of depression. However, the effectiveness of these techniques on depressive symptomatology is still controversial. Hence, we conducted a meta-analysis of studies extracted from PubMed, Scopus, Web of Science and Embase

Effects of Neurofeedback on Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial

Abstract

Fibromyalgia is a chronic widespread pain condition that is associated with sleep distur-
bances and cognitive impairments. Neurofeedback has been demonstrated to improve pain, sleep quality, and fatigue. However, few studies have examined the effect of neurofeedback for patients with fibromyalgia

The Treatment of Autism Spectrum Disorder With Auditory Neurofeedback: A Randomized Placebo Controlled Trial Using the Mente Autism Device

Abstract

Children affected by autism spectrum disorder (ASD) often have impairment of social interaction and demonstrate difficulty with emotional communication, display of posture and facial expression, with recognized relationships between postural control mechanisms and cognitive functions

The Long-term Effect of Neurofeedback Therapy as Adjuvant Therapy on the Management of Tinnitus: A Prospective Clinical Trial

Abstract

Recently, various studies have been performed to examine the effect of neurofeedback on treating tinnitus. However, these studies reported different results. In thisprocess, the nervous activity of the patient is evaluated